...:::Ellend weboldala:::...

Hírek
  2019


 • Nemzeti jogszabálytár


  Az önkormányzat rendeleteit hivatalos formában megtalálhatják az njt.hu oldalon az önkormányzati rendeletek menüpont alatt!
  Határozat a 2019. évi helyi önkormányzati választás - Szavazókörök kialakítása Ellend település területén

  határozat (pdf)

  2019. évi helyi önkormányzati választáson megválasztható képviselők számának megállapítása

  határozat (pdf)
Elektronikus ügyintézés
Önkormányzati Hivatali Portál - ELÜGY


Az Önkormányzati Hivatali Portál (ELÜGY) természetes és jogi személyek számára biztosít elektronikus ügyintézési lehetőséget.

A Portál elérhető a következő linken: https://ohp.asp.lgov.hu

Az elektronikus ügyintézés elektronikus azonosításhoz (ügyfélkapu, cégkapu) kötött!!


A felületen ki kell választani Ellend Község Önkormányzatát, majd a következő funkciók vehetők igénybe:

Adóegyenleg lekérdezés: Az ügyfél lekérheti adott településhez tartozó helyi adó egyenlegét. Az egyenleg lekérdezéséhez a felhasználónak a KAÜ-s azonosítás után meg kell adnia az adóazonosító jelét, vagy adószámát is. Azonosítás után a felhasználó lekérdezheti az adott önkormányzati adóhatóságnál fennálló személyes adóegyenlegét, vagy képviseleti joggal felruházott személyként azon (természetes vagy jogi) személyek egyenlegét, amelyekkel kapcsolatban az önkormányzatnál jogosult eljárni.

Ügykövetés: A bejelentkezett felhasználók lekérdezhetik az általuk az ASP Önkormányzati Hivatali Portál felületén elektronikusan indított helyi önkormányzati ügyek státuszát is. Az alkalmazás lehetőséget biztosít az ügyfelek számára az ügyintézési folyamat interneten keresztüli nyomon követésére.

Ügyindítás: Az ügyfelek számára nyújtott ügyintézési szolgáltatások köre településenként eltérhet! Az ügyindítás egy elektronikus űrlap benyújtását jelenti. A település és az ügy kiválasztása után az űrlapkitöltő alkalmazás segítségével az ügyfél kitölti az űrlapot, majd beküldi a települési önkormányzat hivatali tárhelyére. A címzett önkormányzat iratkezelője érkezteti a benyújtott űrlapot és iktatás után bekerül a megfelelő szakrendszerbe vagy eljut az ügyintézőhöz. Jelenleg az önkormányzat adó, ipar-, és kereskedelmi, hagyatéki leltár, birtokvédelmi, anyakönyvi és szociális ügyei támogatottak szakrendszeri fejlesztésekkel az önkormányzati ASP rendszeren keresztül, de az ún. e-Papír szolgáltatás segítségével bármilyen ezen kívüli ügy elektronikusan indítható. Az ügyindítás bejelentkezéshez és regisztrációhoz kötött szolgáltatás, ennek hiányában az űrlap legfeljebb csak nyomtatható és papír alapon nyújtható be.


Böngészőprogram, internet hozzáférés:
Az oldal megtekintéséhez böngészőprogram (Internet Explorer, Chrome, Firefox, Safari, stb.) és internet hozzáférés szükséges, a portál és a szolgáltatásai használata egyéb alkalmazás telepítését nem igényli.


Figyelem!


Az ELÜGY Portálon elérhető Ellend község részére megszemélyesített űrlapok száma folyamatosan bővülni fog! Az űrlapok aktualizálása, javítása is folyamatos!


 • ELÜGY elérhetősége (pdf)


 • Településképi arculati kézikönyv


 • Ellend Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 7/2017.(VII.13.) rendelete a településfejlesztési és településrendezési dokumentumok, valamint az egyes településrendezési sajátos jogintézmények partnerségi egyeztetésének szabályairól:

  rendelet (pdf)

 • Ezúton tájékoztatom a Tisztelt Lakosságot, hogy Ellend Községi Önkormányzat megkezdte a településképi arculati kézikönyv és a településképi rendelet készítését.


  A Képviselő-testületnek – a településkép védelméről szóló 2016. évi LXXIV. törvénynek megfelelően, és a település építészeti karakterének minőségi alakulása érdekében – 2017. december 31-ig településképi rendeletbe kell foglalnia a településképre vonatkozó előírásokat. A 314/2012. (XI. 8.) Korm. rendeletnek megfelelően a teljes közigazgatási területre készülő településképi rendelet szakmai megalapozására településképi arculati kézikönyvet (TAK) kell készítenie.

  A Településképi Arculati Kézikönyv egy általános, építészeti, esztétikai útmutatást kíván nyújtani, a településkép történeti örökségeinek és jelenlegi adottságainak, illetve a településfejlesztési elképzeléseinek, korábban elkészített stratégiai dokumentumainak figyelembevételével.

  A TAK elkészítésének folyamata során 2 lakossági fórumra kerül sor:

  Az előzetes tájékoztatás 2017. augusztus 24-én 17 órakor nyilvános közmeghallgatáson, lakossági fórum keretében történt az Ellendi Művelődési Házban.

  A záró lakossági fórumra a 2017. december 21-én 18 órakor az Ellendi Művelődési Házban tartandó Közmeghallgatással egybekötve kerül sor.

 • Ellend Községi Önkormányzat településfejlesztési és településrendezési dokumentum:

  kézikönyv (pdf)

 • Levél 1

  Levél 2

  2014 soktóber 13.

  Önkormányzati választás 2014


    2014. évi önkormányzati választások végeredménye:

  Szavazóként megjelent választópolgárok száma: 102  Polgármester: Ott Mihályné (Független jelölt)

  Képviselőtestület:

  Heisz Rita   (Független jelölt)
  Illésné Pesti Edit Anna   (Független jelölt)
  Józsa Szilárd Győző   (Független jelölt)
  Hadas Lívia   (Független jelölt)  2012 augusztus 1.

  Hagyományörző szüreti fesztivál és falunap


  Meghívó itt olvasható

    Önkormányzatunk Leader pályázaton 900 000 Ft-ot nyert a 2012 szeptember 15.-én megrendezésre kerülő hagyományörző fesztivál megtartásához.

    A fesztivál keretén belül fellépnek tánccsoportok, énekkarok; zenei előadőások lesznek.

   Ez alkalomból kerül sor a testvérkapcsolati aláírásra az erdélyi Ojtoz községgel, melyre falunkba jön Bereck és Ojtoz község küldöttsége.

  A program összeállítása folyamatban van.
  2010 október 4.

  Önkormányzati választások 2010


    2010. évi önkormányzati választások végeredménye:

    A szavazás megkezdésekor a névjegyzéken lévő választópolgárok száma: 200
    Szavazóként megjelent választópolgárok száma: 122 (61%)
    Érvényes szavazólapok száma: 116 (95,08%)

    Polgármester választás:

    Polgármester: Ott Mihályné (FÜGGETLEN)


    A szavazás megkezdésekor a névjegyzéken lévő választópolgárok száma: 200
    Szavazóként megjelent választópolgárok száma: 122 (61%)
    Érvényes szavazólapok száma: 122 (100%)

    Az önkormányzat összetétele:

     Háhner József (FÜGGETLEN)
     Heisz Rita (FÜGGETLEN)
     Illésné Pesti Edit Anna (FÜGGETLEN)
     Sáfrány Attila (FÜGGETLEN)

  forrás
  2010 szeptember 18.

  Szüreti felvonulás, helytörténeti kiállítás


    Egy pályázat keretében a község kulturális célra nyert egy kisebb összeget, melyet szüreti felvonulásra és helytörténeti kiállításra fordítottak.
    A reggeli órákban kispályás labdarúgó mérkőzéseket szerettek volna rendezni, de az időjárás miatt nem lehetett a pályára menni, így a kupát későbbre halasztották.
    Kora délután folytatódott a program a helytörténeti múzeum átadásával, melyet a régi tejcsarnokban készítettek el. Beszédet mondott Horváth Ágota (Kézművesek Baranyai Egyesülete), aki nagyban segítette a kiállítás megvalósítását, Ott Mihályné (polgármester) és Dr. Hoppál Péter (területi országgyűlési képviselő). A lakosok nagy szeretettel és odaadással gyűjtött tárgyai a kiállításon tematikusan elhelyezve kerültek bemutatásra, helytörténeti leírásokkal, képekkel gazdagított plakátokkal.
    A tervezett szüreti felvonulás az időjárás miatt elmaradt.
  A Zengő Néptánc Együttes (Pécsvárad), Pécsváradi Vadrózsa Dalárda és a Pécsi Rózsa Hastánc Egyesület műsora a kultúrházban nagy sikert aratott, bevonva a résztvevőket is az előadásba.
  Hasonló sikert aratott a szüreti mulatságra készített vegyes pörkölt, melyet a lakosság nagy dicséretek mellett fogyasztott.
    A nap 8 órási kezdettel bállal fejeződött be, mely késő éjszakába nyúlt.

  2010 május 22.

  Falunap, játszótér átadása


    2010 május 22.-én kora délutáni órákban Ott Mihályné polgármester és Dr. Hoppál Péter, a pár napja megválasztott új országgyűlési képviselőnk adta át a játszóteret. Az ünnepélyes átadáson a beszédek után a játszóteret a gyermekekkel közösen szalagátvágással jelképesen átadták, melyet a helyi és környékbeli érdeklődő gyermekek azonnal birtokba is vettek.
    A játszótér mellett utcajelző, köszöntő illetve helytörténeti ismertető táblák, virágos ládák, padok is átadásra kerültek. Külön kiemelték, hogy a játszótér körbekerítésre került. Így nem kell a szülőknek amiatt aggódni, hogy a kicsik hirtelen az utcára futnak.
    A játszótér mellett a padokkal, asztalokkal, virágokkal egy kisebb tér alakult ki, melyet a lakosok birtokba vettek.

   A falunap keretében kispályás labdarúgó mérkőzéseket, játékos vetélkedőket (felnőtteknek-gyerekeknek), rajzversenyt rendeztek. A fiataloknak ingyen légvár állt rendelkezésükre estig.

  2010 március 14.

  Társadalmi munka: Játszótér alapjának ásása


    Ott Mihályné polgármester társadalmi munkára kérte a község lakosait, hogy a pályázaton nyert játszótéri játékok alapját segítsenek kiásni. Az ásásban és földelhordásban fiataloktól idősebbekig sokan részt vettek. A munkálatokat két nap alatt befejezték, az új játszótér pár héten belül átadásra kerülhet. Az önkormányzat forró teával, lelkes szülők friss meleg süteményekkel frissítették a hidegben dolgzó önkénteseket.  Látogatók száma 2008 október 27. óta: 141351