7744 Ellend, Petőfi u. 37.
+36 72 458-121
elugy

Üdvözli Önt

ELLEND
Község
Önkormányzata

Településképi arculati kézikönyv

 

 • Ellend Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 7/2017.(VII.13.) rendelete a településfejlesztési és településrendezési dokumentumok, valamint az egyes településrendezési sajátos jogintézmények partnerségi egyeztetésének szabályairól:

  7/2017 rendelet (pdf)

 • ELLEND KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETE 5/2018. (VII.31.) rendelete A településkép védelméről:

  5/2018 rendelet (pdf)

 • 5/2018. (VII.31.) rendelet melleklete

  5/2018 rendelet melléklete(pdf)

Ezúton tájékoztatom a Tisztelt Lakosságot, hogy Ellend Községi Önkormányzat megkezdte a településképi arculati kézikönyv és a településképi rendelet készítését.

A Képviselő-testületnek - a településkép védelméről szóló 2016. évi LXXIV. törvénynek megfelelően, és a település építészeti karakterének minőségi alakulása érdekében - 2017. december 31-ig településképi rendeletbe kell foglalnia a településképre vonatkozó előírásokat. A 314/2012. (XI. 8.) Korm. rendeletnek megfelelően a teljes közigazgatási területre készülő településképi rendelet szakmai megalapozására településképi arculati kézikönyvet (TAK) kell készítenie.

A Településképi Arculati Kézikönyv egy általános, építészeti, esztétikai útmutatást kíván nyújtani, a településkép történeti örökségeinek és jelenlegi adottságainak, illetve a településfejlesztési elképzeléseinek, korábban elkészített stratégiai dokumentumainak figyelembevételével.

A TAK elkészítésének folyamata során 2 lakossági fórumra kerül sor:

Az előzetes tájékoztatás 2017. augusztus 24-én 17 órakor nyilvános közmeghallgatáson, lakossági fórum keretében történt az Ellendi Művelődési Házban.

A záró lakossági fórumra a 2017. december 21-én 18 órakor az Ellendi Művelődési Házban tartandó Közmeghallgatással egybekötve kerül sor.

 • Ellend Községi Önkormányzat településfejlesztési és településrendezési dokumentum:

  kézikönyv (pdf)

 


Minden jog fenntartva © 2024 Ellend Község Önkormányzata.